Project Description

PROJECTE DE NOVA CONSTRUCCIÓ PAVELLO COBERT, AULES I APARCAMENT DE L’ESCOLA VIROLAI

SERVEIS TÈCNICS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ

PROMOTOR:

COL·LEGI VIROLAI – EM, S.A.

ARQUITECTES:

MILLET, BIOSCA I ASSOCIATS, SLP

PRESSUPOST (P.E.M.):

3.128.399,03 €

SUPERFÍCIE:

4.760 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2012 – 2015

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

El nou edifici destinat a pavelló esportiu i aules de l’Escola Virolai s’emplaça dins la parcel·la escolar, al vessant de la muntanya, sota una pista poliesportiva existent.   La singularitat del terreny i els condicionants de la volumetria van ser els principals punts de partida del projecte.

En aquest context, el cos edificat es disposa excavant el terreny sota la pista, que passa a esdevenir el sostre del nou equipament, recuperant així la seva posició original.

L’edifici es concep com un volum compacte, resultat d’unir un edifici modular d’estructura convencional amb un cos que conté el volum de grans dimensions del pavelló esportiu, cos buit i simple que es resol amb unes bigues metàl·liques de gran cantell, que allotgen al seu interior la planta d’aules.