Project Description

REFORMA DE L’EDIFICI FIATC

SERVEIS TÈCNICS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ

PROMOTOR:

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REAS. A.P.F FIATC.

ARQUITECTES:

JOAQUIM RIGAU ISERTE

PRESSUPOST (P.E.M.):

1.208.335 €

SUPERFÍCIE:

3.137,49 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2011 – 2013

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

L’edifici resulta d’un bloc cantoner, de volumetria rectangular de 30,35m de façana principal i 20m de façana lateral, disposant de 3 façanes i unit pel costat oest a un altre edifici que li fa de mitgera.   L’edifici consta de cinc plantes soterrani, planta baixa i nou plantes pis.

L’obra consisteix en la reforma interior de totes les plantes i de la façana principal.