Project Description

CONSTRUCCIÓ DE 50 HABITATGES A BARRI DEL POLVORÍ 7ª FASE BARCELONA

SERVEIS TÈCNICS:

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ

PROMOTOR:

INCASOL

ARQUITECTES:

ANDREU ROCA BERLANGA – JUAN ROCA RIBERA

PRESSUPOST (P.E.M.):

2.323.884,33 €

SUPERFÍCIE:

4.445,48 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2008 – 2011

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

La actuació consta de 2 blocs aïllats amb un programa de 50 habitatges, emmarcat en un programa de substitució d’habitatges al Barri del Polvorí.   Es plantegen 2 edificis: el Bloc 1 de 20 habitatges s’organitza amb un nucli d’escala amb una agrupació de 4 habitatges per replà i el Bloc 2 de 30 habitatges amb 2 escales independents i una agrupació de 3 habitatges per replà, la orientació es est-oest caracteritzada per la presència d’un desnivell a est.   Aquesta organització permet la doble orientació de tots els habitatges, ventilació natural creuada i assolellament directe.