CLIENTS

PÚBLICS

+   Ajuntament de Barcelona

+   Ajuntament de Sabadell

+   Asepeyo, Mutua col•laboradora de la Seguridad Social nº 151

+   Ajuntament de Baells (Huesca)

+   Ajuntament del Prat de Llobregat

+   Ajuntament de Premià de Mar

+   Ajuntament de Sitges

+   Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

+   Infrastructures.cat

+   Incasol, Institut Català del Sòl

+   Consorci de la Zona Franca

+   BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

+   B:SM, Barcelona de Serveis Municipals

+   PUMSA, Promocions Urbanístiques de Mataró

+   Patronat de l’Habitatge de Barcelona

+   Institut Barcelona Esports

PRIVATS

+   Activa Mutua

+   Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’Aigua

+   FIATC, Mutua de seguros i R.A.P.F.

+   Inmobiliaria Argomis

+   Genars

+   FCB

+   Fil Kattia

+   Tasinsa, Tasadora independiente