Project Description

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES A TARRAGONA

SERVEIS TÈCNICS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROMOTOR:

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.

ARQUITECTES:

VICTOR SEGUÍ & MARC SEGUÍ

PRESSUPOST (P.E.M.):

6.739.880,62 €

SUPERFÍCIE:

6.815,80 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2007

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

L’edifici de l’antiga Fabril Tarraconense acull l’Escola Oficial d’Idiomes i per tal d’aconseguir-hoes va remodelar el nucli vertical existent (torre del rellotge) per tal de dimensionar la seva escala protegida i afegir-hi un ascensor.

El projecte es va basar en la recuperació constructiva del conjunt.   En força mal estat general amb dues zones de forjats col·lapsats i revestiments de façana i coberta malmesos i en la construcció d’un nucli d’accés vertical amb ascensor adaptat.

Mereix una menció a banda la recuperació de la xemeneia fita indiscutible de l’arquitectura industrial.