Project Description

CONSTRUCCIÓ DE NOU CENTRE DOCENT IES JONQUERES A SABADELL

SERVEIS TÈCNICS:

COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ

PROMOTOR:

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A.

ARQUITECTES:

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.

PRESSUPOST (P.E.M.):

5.221.245,00 €

SUPERFÍCIE:

12.643,13 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2010 – 2013

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

L’emplaçament del nou institut és el solar ocupat en el passat pel complex esportiu Jonqueres, situat al nord del terme municipal de Sabadell.

L’edifici s’organitza en tres volums de diferent alçada i orientació, que s’intercepten a nivell de planta baixa i pis per a fer posible la relació entre les diverses àrees del institut i facilitar el seu accés des de l’exterior.