Project Description

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU NORD LES BASES A MANRESA

SERVEIS TÈCNICS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE MANRESA

ARQUITECTES:

LUÍS MILLET I BIOSCA

PRESSUPOST (P.E.M.):

7.295.824 €

SUPERFÍCIE:

8.716,90 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2010 – 2012

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

El projecte consisteix en la construcció d’un equipament integral estructurant al sector Nord de Manresa.

L’edifici que allotja els espais cívics, socials i culturals s’erigeix com a element més significatiu del projecte, emergint en alçada sobre els restants volums construïts.   El centre de salut i fitness es disposa, en perpendicular al volum del pavelló, en un cos baix i allargat que contribueix a confegir l’esmentat pati d’entrada, sota del qual se situa la sala d’actes.