Project Description

REFORMA INTEGRAL DE LA SEU D’OFICINES D’ASEPEYO AL CARRER VIA AUGUSTA 36 DE BARCELONA

SERVEIS TÈCNICS:

DIRECCIÓ EXECUCIÓ D’OBRA – CONTROL ECONÒMIC – PROJECT MANAGEMENT – CONTROL DE QUALITAT

PROMOTOR:

ASEPEYO, MÚTUA DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Nº 151

ARQUITECTES:

VENTURA VALCARCE MAGDALENA

PRESSUPOST (P.E.M.):

5.557.926,86 €

SUPERFÍCIE:

4.775,53 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2009 – 2011

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Projecte de reforma i acondicionament interior d’un edifici d’oficines dels anys 70 de planta baixa, vuit plantes pis i dues plantes soterrani que va millorar les condicions que tenia l’edifici, fent més eficients els espais que el composen.   S’ha manting ut l’us d’oficines i s’ha adequat l’edifici a les normatives actuals.