Project Description

PROJECTE DE REFORMA I CONDICIONAMENT ZONA D’AGÜES DEL CENTRE ESPORTIU JOAN MIRO

SERVEIS TÈCNICS:

DIRECCIÓ EXECUCIÓ D’OBRA – CONTROL DE QUALITAT

PROMOTOR:

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRAL

ARQUITECTES:

MANOLO ORTIZ ALBA

PRESSUPOST (P.E.M.):

1.754.470,26 €

SUPERFÍCIE:

2.287,45 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2012 – 2013

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Reforma del centre Esportiu Joan Miró, basada en l’adecuació i millora de la connexió entre espais i l’actualització de les seves instal·lacions.