Project Description

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR PER 64 HABITATGES I 29 PLACES D’APARCAMENT AL BARRI DE SANT ROC BLOC P DE BADALONA

SERVEIS TÈCNICS:

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA – CONTROL DE QUALITAT

PROMOTOR:

INCASOL

ARQUITECTES:

ROBERT TERRADAS I MUNTAÑOLA

PRESSUPOST (P.E.M.):

3.538.791,83 €

SUPERFÍCIE:

– m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2010 – 2012

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Es tracta de la construcció d’un edifici per a 64 habitatges de protecció oficial, constituït per dos cossos paral·les, amb una planta soterrani.   El dos cossos es situen de forma transversal al carrer del Congrés Eucarístic, amb un d’ells ubicat a la cantonada del carrer de Màlaga.