Project Description

PROYECTE DE REFORMA I ADECUACIÓ EDIFICI 3 DE LA CASA COLONIES ARTUR MARTORELL

SERVEIS TÈCNICS:

DIRECCIÓ EXECUCIÓ D’OBRA – CONTROL ECONÒMIC – CONTROL DE QUALITAT

PROMOTOR:

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ARQUITECTES:

OIKOSVIA ARQUITECTURA, SCCL

PRESSUPOST (P.E.M.):

382.702 €

SUPERFÍCIE:

667 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2016

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Projecte de la Ampliació de la Casa de Colònies Artur Martorell, amb la construcció d’un nou edifici, l’ampliació d’un edifici existent i la reforma interior de l’edifici a ampliar.

Incloent la realització de la urbanització de la parcel·la.

L’edifici nou es desenvolupa en dues plantes, destinades a dormitoris, i una planta coberta amb captadors solars.