Project Description

ALBERG DE JOVENTUT FUNDACIÓ PERE TARRÉS, BARCELONA

SERVEIS TÈCNICS:

DIRECCIÓ EXECUCIÓ  –  CONTROL DE QUALITAT – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROMOTOR:

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ARQUITECTES:

JORGE URBANO MANEL ORTIZ / OIKOSVIA ARQUITECTURA, SCCL

PRESSUPOST (P.E.M.):

2.624.135 €

SUPERFÍCIE:

4.592,30 m²

ANY D’EXECUCIÓ:

2002 – 2004

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

 

Es tracta d’un edifici aïllat destinat a alberg de joves i oficines de la Fundació Pere Tarrés.

L’edifici es composa de 2 plantes soterranis, una destinada a aparcament i l’altre destinada a ubicació d’instala·lacions i serveis comuns de la Fundació, planta baixa per serveis, recepció i oficines i plantes 1, 2, i 3 destinada a dormitoris per a joves.

L’edifici és un edifici aïllat amb 2 façanes a carres i una façana a l’interior del solar.